به همسرتان عشق بورزید

باید لبریز از عشق بود!

عشق به همسر در روابط زناشویی

در دورانی زندگی می کنیم که همه چیز دچار تغییرات و تحول شگرفی است و ما هم به طبع دستخوش این تغییرات می شویم و هر لحظه از درون خود دور تر و به موضوعات پیرامون و حاشیه ای نزدیک تر می شویم ، اما در این شلوغی های اطراف تنها یک موجود است که می درخشد و می درخشاند هرآنچه از توست و متعلق به اوست! با همدیگر لذتی دارد که هیچ گاه حاضر نخواهید شد آنرا بشکنید هر چقدر هم که از هم دور شوید، اما درونتان یکدیگر را صدا می زند، عشقی که سر منشاء آن پاکی و صداقت است هرگز و با هیچ مشکلی پایمال نمی شود و زوال نمی یابد اگر تو خرابش نکنی!

ما در روزگاری به سر می بریم که همهمه حواشی و دل مشغولی ها درگیرمان کرده است و ممکن است گه گداری آن یار مهربان و همسر و عشقمان را فراموش کنیم و اگر فراموشی تکرار و تکرار و تکرار شود ممکن است آسیب هایی به منزلگاه یار وارد آورد.

زن و شوهری (همان زناشویی) بخش جدید و جالبی است که برای اولین بار در سایت آرونیوز با این عنوان و با شکلی متفاوت ارائه می شود و در آن راه کارهای مختلفی را برای زوج های جوان ارائه می دهیم.

 

چطور یک رابطه شکست خورده را ترمیم کنید:

خیلی وقت ھا روابط مان با شکست مواجه می شوند. اگر بخاطر کاری که یکی از شما انجام داده یا حرفی که زده، سوءتفاھمی اتفاق بیفتد، می تواند رابطه را با شکست روبه رو کند.
خوشبختانه چیزھای شکسته شده قابل ترمیم ھستند. البته گاھی اوقات. وقتی رابطه ای خاتمه می یابد، باید اول از خودتان سوال کنید آیا این رابطه ارزش نجات دادن را دارد؟ آیا واقعا می خواھید آن رابطه را ادامه دھید؟ آیا طرفتان ھمان کسی است که بخواھید با او بمانید؟ اگر اینطور نیست، پیشنھاد می کنیم برای ترمیم رابطه تان با او، وقت نگذارید. از طرف دیگر، اگر برای دوستی و رابطه با آن فرد ارزش قائل ھستید و آن
رابطه برایتان اھمیت دارد، پس باید به ھر طریق ممکن تلاش لازم برای ترمیم آن رابطه را صرف کنید. سوال اینجاست که چطور باید این کار را انجام دھید؟ اولین کاری که باید بکنید این است که با ھمسرتان راه ارتباطی صحیح را پیدا کنید . اگر می توانید رو درو صحبت کنید…

 

اگر نمی توانید تلفنی تماس بگیرید و بگویید که برای دوستی با او ارزش قائل ھستید و دوست دارید که در این رابطه با او حرف بزنید، یک نامه برای ھمسرتان بنویسید بالاخره باید از یک جا شروع کرد به یاد داشته باشید؛

 

عشـقی که ابراز نشـود تـوهـمـی بیش نیســت!

 

برای او توضیح دھید که می خواھید سوء تفاھمات را از بین ببرید، حال تقصیر ھر کدام از شما بوده باشد. وقت مشخص کردن مقصر نیست، وقت آن است که درک تان را بالا ببرید و به ھر راھی که شده برای برقراری یک گفتگو و ارتباط عمیق تر زمان بگذارید.
یک روش خوب دیگر این است که بعد از برقراری ارتباط، از او سوال بپرسید: ” نظرت درمورد اینکه فردا یک ساعتی تنھا باھم بیرون بریم و درمورد آینده رابطه مان حرف بزنیم، چیست؟”، ” آیا می توانی جزئیات بیشتری درمورد این موضوع مطرح کنی؟” و … سوالاتی که به باز کردن و روشن کردن ھر چه بیشتر این سوء تفاھم کمک کند.
سعی کنید حرف ھایتان را به طور کامل در این گفتگو مطرح کنید. گاھی اوقات وقتی ھر دو طرف فرصت بیان ھمه حرف ھایشان را به دست می آورند، خود به خود مشکلات و سوء تفاھمات رابطه از بین رفته و رابطه ترمیم می شود. حداقل می تواند شروع خوبی برای ترمیم رابطه باشد. وقتی ھمه اطلاعات لازم را در دسترس داشته باشید، راحت تر می توانید یک راه حل برای داشتن رابطه ای بھتر در آینده پیدا کنید.
برای حل یک مساله ھمیشه اول باید صورت مساله را کامل فھمید. پزشک خوب پزشکی است که تشخیص اش عالی باشد….

این مقاله با این موضوع مطرح شد تا تصمیم بگیرید که آیا می خواھید بمانید و زندگی کنید پس باید زحمت بکشید وگرنه رھایش کنید، یک بام و دو ھوا نباشید ھیچ چیز در این جھان بدون سعی بدست نمی آید.
پس داشتن زندگی شاد و خوشبختی نیز با سعی و تلاش ممکن است. از طرف مقابل انتظار نداشته باشید، این دنیا مـدیون کسانی است که بدون انتظار براه افتاده و تا انتھا به تنھایی رفته و قله ھا را یکی یکی فتح کرده اند.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − هفت =