درباره آرونیوز

سایت آرونیوز، مجله خانواده

سایت آرونیوز با نگرشی مثبت برای خانواده های جوان ایرانی تاسیس شده است تا به یک مجله اینترنتی بزرگ خانوادگی مبدل شود تا بتواند راهکارهای اساسی را برای دغدغه های روزمره جوان ترها ارائه دهد، پویایی و تازگی در مطالب هدف اصلی سایت بوده که برای رسیدن به این هدف از منابع و روزنامه های معتبر سراسر کشور در جهت تامین محتوا استفاده خواهد شد لذا کلیه مطالب تائید شده و قابل اتکاست.